Vad är ett SSL Certifikat?

SSL är en teknik som säkerhets-ställer att det sker en säker anslutning mellan besökare och server (webbplats). Om det inte finns ett SSL-certifikat installerat på webbplatsen så är det möjligt att spionera på all kommunikation som sker. Om webbplatsen har en webbadress som börjar med https:// eller om ett hänglås syns i webbadressen på webbläsaren, så har webbplatsen ett SSL certifikat installerat. Om webbplatsen har en webbadress som börjar med http:// så har webbplatsen inte ett certifikat installerat.

Bildexempel med SSL:

Vad detta innebär för er

Tidigare har det inte varit en så stor betydelse om en webblats har eller inte har SSL-certifikat installerat. Numer har det blivit allt viktigare med anledning av:

 • Att man eventuellt bryta mot lagen utan SSL
  Med Personuppgiftslagen (GDPR) som trädde i kraft 25 Maj, 2018 har man en skyldighet som företag att förbättra dataskyddet och förhindra databedrägerier som utan SSL markant ökar. Att ha en bra säkerhetslösning med hosting och krypteringen SSL är därför ett måste idag.
 • Att det kan medföra böter utan SSL
  Böterna är 4 % av företagets totala omsättning, eller upp till 20 miljoner euro, vilket kan sätta företag i konkurs.
 • Att man blir straffad av Google utan SSL
  Google som är den största sökmotorn (framför allt i Sverige) har infört att utan SSL, minskar man i rankningen på Google, dvs att din webbplats hamnar lägre ner om man googlar tex “Billig städfirma i Göteborg”.
 • Du tappar försäljning utan SSL (ehandel)
  Har du en webshop idag så är det av otroligt stor vikt att du har SSL då många som handlar idag i en webbshop som vill se att kortuppgifter inte har hamnar i fel händer. Detta blir extra viktigt enligt GDPR lagensom träder i kraft 25 maj 2018.

Vad ni bör göra

Om er webbplats inte har ett SSL-certifikat, bör ni genast ta kontakt med er webbyrå för att lösa detta!

0 kommentarer