Serviceavtal

Vår ideologi är att  våra kunder aldrig ska lämnas med känslan att de inte har tillräcklig kunskap om hur de ska använda, anpassa och underhålla webbplatserna som är utvecklade och producerade av oss.

För att undvika dessa fallgropar och säkra din trygghet som kund har vi därför tagit fram fördelaktiga serviceavtal som försäkrar underhåll, support och service av webbplatsen även efter den har lanserats.

Med ett serviceavtal ser vi varje månad över systemet som driver hemsidan och uppdaterar moduler och komponenter i systemet för att sidan ska fungera optimalt och för att så mycket som möjligt säkra upp systemet mot intrångsförsök.

Det innebär även att ni avsätter tid hos oss för uppdateringar av ert innehåll på webbplatsen. Det kan handla om att vi lägger ut nyheter, ändrar  texter och bilder eller uppdaterar er e-handel med de produkter eller tjänster som erbjuds.

Ni bestämmer själva hur snabb svarstid som krävs och hur många timmar som ska allokeras varje månad (era allokerade timmar kan sparas till nästkommande månad(er) så länge ni har ett serviceavtal med oss).

I alla våra serviceavtal ingår kostnaden för hosting (webhotell), vilket vi förmodligen är unika med att erbjuda?

I alla våra serviceavtal ingår följande:

Webhotell

Har du valt oss som leverantör av webbhotell (hosting) ingår den kostnaden i serviceavtalets kostnad. Något vi förmodligen är unika med att erbjuda.

Uppdatering & Underhåll

Genom att hela tiden hålla redigeringsverktyget och alla dess plugins uppdaterade ser vi till att ni alltid har de senaste funktionerna och täpper till eventuella säkerhetshål.

Grundkurs i redigeringsverktyget

För att ni ska komma igång snabbt utbildar vi utvalda personer på ert företag. Grundkursen är ca 1 timme lång och sker per telefon med vårt fjärrstyrningsprogram.

Fri support

När det blir dags att börja arbeta med webbplatsen på egen hand så kommer vanligtvis frågor som man inte tänkte på under grundkursen. Med serviceavtal har ni fri tillgång till oss.

Dagliga backuper

För högsta möjliga trygghet gör vi dagliga backuper som sparas i 90 dagar så att vi enkelt kan göra återställningar om olyckan eller intrång skulle vara framme.

Heltäckande ansvar

Vi tar ansvar över er webbplats och det heltäckande ansvarstagandet täcker tekniska fel, intrång och självförvållade fel. Det ingår också fri återställning från våra dagliga backuper.

TID TILL FÖRFOGANDE

Beroende på vilket serviceavtal som tecknats, har ni som kund x antal timmar per månad där vi uppdaterar och gör förändringar på er webbplats. Exempelvis byta ut bilder och text.

Reducerad taxa

Vill ni inte göra ändringar och arbeta på webbplatsen själva? Som avtalskund kan ni dra nytta av en reducerad taxa med extra bra villkor. Istället för 850 SEK per påbörjad timme betalar ni endast 70 SEK per påbörjade 10 minuter.

Serviceavtal - Bas

395 Kr / Månad

En timme allokerad tid till förfogande med en svarstid på upp till 72 timmar för uppdateringar/ändringar på er webbplats (utöver det som alla våra serviceavtal innehåller) varje månad.

Serviceavtal - Pro

795 Kr / Månad

Tre timmar allokerad tid till förfogande med en svarstid på 24 timmar för uppdateringar/ändringar på er webbplats (utöver det som alla våra serviceavtal innehåller) varje månad.

Serviceavtal - Standard

595 Kr / Månad

Två timmar allokerad tid till förfogande med en svarstid på upp till 48 timmar för uppdateringar/ändringar på er webbplats (utöver det som alla våra serviceavtal innehåller) varje månad.

Serviceavtal - Max

Offert / Månad

Innehåller valfritt antal allokerad tid till förfogande med en svarstid på 12 timmar för uppdateringar/ändringar på er webbplats (utöver det som alla våra serviceavtal innehåller) varje månad.