GDPR

Vi har nu anpassat oss och vår webbplats efter GDPR, General Data Protection Regulation (den nya dataskyddsförordningen) som träder i kraft 25 Maj 2018. GDPR ersätter dataskyddsdirektivet från 1995 (i Sveriges fall PUL, Personuppgiftslagen).

GDPR är en dataskyddsförordning från EU som syftar till att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter.

GDPR ställer krav på alla företag, myndigheter och organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter, följer och upprättar denna dataskyddsförordning. Kortfattat kan man säga att GDPR förtydligar reglerna kring skyddet av personlig data (förtydligar ansvaret för hur uppgifter ska hanteras).

Läs mer om vår anpassning och om hur vi hanterar personuppgifter här, samt hur vi behandlar och lagrar personuppgifter här.

Administratör Nyheter 0 kommentarer

0 kommentarer